FONT_SIZE

SCREEN

PROFILE

Layout

DIRECTION

MENU_STYLE

Cpanel
3
5
شرکت سرا (سد راه ابنیه) پیمانکار عمومی طرح های زیربنایی - رضایت مشتری ضامن پایداری شرکت و میزان دانایی ضامن امنیت شغلی ماست .

خط مشی کیفیت

شركت سد راه ابنیه از سال 83 فعاليت خود را با هدف خدمات اجرایی پروژه های عمرانی آغاز نموده است. اين شركت معتقد است، با بر آورده نمودن خواسته هاي مشتري و توجه به خواسته هاي نهان، مي توان به كيفيتي پايدار دست پيدا نمود و آن ميسر نخواهد شد مگر با نگرش و تفكر سيستمي همراه با ايجاد فضايي پويا و خلاق با محوريت كرامت انساني.

ارزش هاي ما كار تيمي، تحويل به موقع، كيفيت تضمين شده، قيمت مناسب، به روز بودن در حيطه مسئوليت و حفظ ارزش هاي انساني مي باشد. اين شركت با در اختيار داشتن تكنولوژي و تلاش در كسب دانش شغلي، با اين آرمان كه نه تنها خواهد توانست عنوان بهترين فعالیت های عمرانی كشور را به خود اختصاص دهد، بلكه با هدف قرار دادن بازارهاي خارج از كشور مي تواند جايگاهي مورد قبول را نيز در ساير كشورها بدست آورد. لذا با چنين نگرشي و با هدف تضمين كيفيت پايدار محصولات خود، استقرار نظام مديريت كيفيت آخرين ويرايش استاندارد 9001 ISO را به عنوان نظامي كارا و اثر بخش انتخاب و بدان پايبند مي باشد و شعار:

را برگزيده و در اين مسير اهداف ذيل را همراه با اندازه گيري و بهبود مستمر جزء لاينفك اين سيستم مي داند.

1. كسب رضايت مشتريان در سه عامل كيفيت، زمان و قيمت؛

2. ارتقاء سطح كيفيت خدمات از طريق آموزش و استقرار نظام انگيزشي مناسب در كليه سطوح سازماني؛

3. كاهش مستمر زمان توقفات، دوباره كاري و ضايعات در پروژ ه ها

4. حفظ سلامتي و نشاط كاري پرسنل با رعايت اصول ايمني و بهداشت شغلي؛

اين شركت با اعتقاد به اينكه طراحي، استقرار، اجرا، نگهداري و بهبود مستمر نظام مديريت كيفيت مسئوليتي است كه بر عهده تك تك كاركنان در هر رده سازماني مي باشد، لذا همواره مديريت عامل به عنوان بالاترين مقام اجرايي سازمان، پايبندي خود را به اين نظام اعلام مي دارد كه در همين راستا فردي را با مسئوليتهاي معين و اختيارات لازم به عنوان نماينده خود به منظور حصول اطمينان از برپايي، اجرا، حفظ و بهبود سيستم تعيين مي نمايد.